Giải thưởng Ngọn đuốc vàng “trong 5 năm liên tiếp” - Bellwether đoạt Giải thưởng Sản phẩm thiết kế2023 / 05 / 24

Thông tin công ty
Xin chúc mừng Bellwether đã giành được Giải thưởng Ngọn đuốc vàng của Hiệp hội Nhà quản lý doanh nghiệp xuất sắc lần thứ 17 của Trung Hoa Dân Quốc
Tiếp nối "CrystalBand™" và "HPSU Connector" của Bellwether vào năm 2019,
2021 "MagicRhino™" và "SlimMamba™" của Bellwether
Và “Hybrid Pitch W/B” và “High Speed ​​IO Connector” năm 2022 cũng nhận được vinh dự này.
Giành được 5 giải thưởng liên tiếp chắc chắn là lời khẳng định cho sản phẩm Bellwether!


Đăng ký tin